بازدیدکنندگان : 55906

بایگانی

دوشنبه 4 مرداد‌ماه سال 1389
دانشگاه.....

کلاس درس از اول تا آخر: استاد خسته نباشید

نمازخانه دانشکده : خاطره یک بوی فراموش نشدنی

کپی دانشکده : مکان تجمع تنبلان جزوه ننویس وغایبان

حراست : خدا قوّت پهلوان

ساختمان مرکزی : جایی برای از ما بهترون

اتوبوس های دانشگاه : ماشین مشتی مندلی

غذای سلف : حلوای تن تنانی تا نخوری ندانیمطالب گذشته