بازدیدکنندگان : 55907

بایگانی

شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1392
گندشو در نیار

نمی دونم شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه

هر بار که میخوایی یه کار خوبی برای رفیقت انجام بدی که خوشحال بشه یا کمکش کنی

طرف خوشحال نمیشه هیچ ناراحتم میشه

میایی دست به کار جدید میزنی تا کار قبلیتو درست کنی

میبینی بهتر نشد هیچ ، بدترم شده

یه ضرب المثل داره که نمیشه گفت

در واقع انقدر ادامه میدی که گند شو در میاری

به جایی میرسی مثل من بی خیال خوبی کردن به دوستان میشی 

ولی بیا بجاش برای رفیقت که خیلی دوستش داری و دوست داری یه جوری بهش کمک کنی

بشین تو خونه براش دعا کن 

وقتی اون عزیزت مشکلش حل شد تو از اون خوشحال تر میشیمطالب گذشته