بازدیدکنندگان : 55906

بایگانی

دوشنبه 24 اسفند‌ماه سال 1388
بازی وبلاگی به دعوت چارلی و wooosvw
  1. سه شب با مادوکس..............ماتئی و بسنی یک 
  2. اتللو...................................ویلیام شکسپیر 
  3. کاتیا...................................صادق هدایت 
  4. چنگال................................صادق هدایت 
  5. صحرای محشر.....................محمدعلی جمال زاده 
  6. رابطه.................................ریموند کارور 
  7. پانتومیم............................سیروس شاملو                                              

 

هفت نفر دعوت شونده :تلخ/ گلی/ هنریزد/تارس/چمک/نهنگ/اشکت 

 مطالب گذشته