بازدیدکنندگان : 55906

بایگانی

یکشنبه 9 آذر‌ماه سال 1393
ساده ام

ســاده که باشی ...
آدم ها خیلی زود دوستت می شوند
و تو خیلی دیر می فهمی دشمنت بودند

ســاده که باشی . . .
آدم ها با همۀ کمبودهایشان به غرورت حمله می کنند
و با همۀ غرورشان مچاله ات می کنند

ســاده که باشی. . .
تو همیشه رو بازی می کنی
و آدم ها همیشه بازیگران ِ پشت پرده می مانند

ســاده که باشی . . .
اوقات بیکاری آدم ها را با سـادگی ات پُر می کنند
و خود در لحظه های اندوه ، تنها می مانی

ســاده که باشی . . .
ســادگی ات را حماقت می خوانند و
کسی نمی فهمد که تو از فرط ِ ” آدم بودن
ســاده ای . . . !!!مطالب گذشته