بازدیدکنندگان : 55642

بایگانی

دوشنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1390
سکوت ـ احساس

ما به سکوت نیاز داریم تا بتوانیم  روح یکدیگر را احساس کنیم.مطالب گذشته