بازدیدکنندگان : 55642

بایگانی

پنج‌شنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1390
دیدگاه یک هنرمند

زمان زیادی را صرف جزییاتی می کند که هیچ کس آنها را نخواهد دید 

ولی جزییات تفاوت هایی به وجود می آورندمطالب گذشته