بازدیدکنندگان : 55906

بایگانی

سه‌شنبه 30 فروردین‌ماه سال 1390
زندگی و هنر

زندگی حکایت مرد یخ فروشی ست که به او گفتند:"فروختی؟!" ...گفت: "نخریدند ولی تمام شد...!!".  

 

 

 

هنر دروغی است که حقیقت را می گوید . (اورسن ولز)مطالب گذشته