بازدیدکنندگان : 55906

بایگانی

دوشنبه 4 آبان‌ماه سال 1388
سفر به یزد

تا به حال یزد نرفتم میگن جای خوبیه اونجا دوستان خوب یزدی دارم  

انگیزه سفر به یزد 

۱ـ دوستانم رو ببینم که خیلی دلم براشون تنگ شده 

۲ـ مهمتر از اولی کارهای زیباشونه که میخوام از نزدیک ببینم 

۳ـ این گزینه نمیدونم مهم هست یا نه چون اگر یزدی ها اجازه دادن یک اجرا تقدیم به گروه دخترانه جمعه میکنممطالب گذشته