بازدیدکنندگان : 55906

بایگانی

شنبه 16 خرداد‌ماه سال 1388
زندگیم شده سبز

حوصله درس خواندن  نداشتم   دلم  دگر گون شده  بود رفتم نمایشنامه (عروسی خون) خوندم

یه شعر جالب به افکارم رو دیدم

سبز تویی که سبز می خواهمت

سبز است دخترک

چسمانه سبز دارد

گیسوان سبز

(فدریکو گارسیا لورکا)مطالب گذشته